Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete

+36 (30) 304 5690 info@mcdsz.hu Személyes adatlapom Online Tanfolyam

A tagok jogai

Kivonat az MCDSz Alapszabályából  – II./3.

A tag jogai

  1. A szakszervezeti gyűléseken, döntéshozó fórumokon részt venni; az Alapszabály és az SZMSZ-ben meghatározott módon és számban arra küldötteket delegálni és visszahívni.
  2. A testületi üléseken illetve azokon kívül is az ügyrendben meghatározott módon javaslatot tenni; álláspontját, véleményét a Szakszervezet bármely fórumán kifejteni, kisebbségi véleményét a döntés után is képviselni és a tagság, valamint a testületek tudomására hozni.
  3. Személyesen, vagy választott képviselő útján részt vehet a szakszervezeti feladatok, állásfoglalások, döntések kialakításában, megvalósításában, azok végrehajtásának ellenőrzésében, értékelésében; az üléseken szavazati jogát gyakorolhatja az ügyrendben és az Alapszabályban meghatározott módon.
  4. Minden tag bármely tisztségre jelölhető, jelölhet, választható és választhat.
  5. Mások személyes adatainak kivételével a Szakszervezet dokumentumaiba képviselő útján betekinthet, amelyet az Elnökség előzetes, írásos értesítését (20 nap) követően tehet meg.
  6. A munkaviszonnyal kapcsolatos ügyekben jogi képviseletet kérhet.
  7. Az Alapszabály módosítását és a tisztségviselők visszahívását – egyénileg vagy kollektívan – kezdeményezheti; a kezdeményezés alapján szükséges eljárást meg kell indítani, ha azt a választásra jogosult szakszervezeti tagok legalább 30%-a írásban kéri.
  8. A szakszervezeti tag a Szakszervezetben végzett munkájáért kitüntetésben, vagy más erkölcsi, anyagi elismerésben részesíthető a Szervezeti és Működési Szabályzat illetve a szakszervezeti testületi szabályozása alapján.
  9. A Szakszervezet tagja szakszervezeti juttatásokat, szociális helyzetétől függő segélyt igényelhet. Igénybe veheti a Szakszervezet által biztosított szolgáltatásokat, ingyenesen vagy a tagok mindegyikére érvényes, előre megállapított térítés ellenében.
  10. Nyilatkozni arról, hogy az ellene indult eljárásban kér e jogi képviseletet a Szakszervezettől.