Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete

+36 (30) 304 5690 info@mcdsz.hu Személyes adatlapom Online Tanfolyam

A tagok kötelezettségei

Kivonat az MCDSz Alapszabályából – II./4.

A tag kötelezettségei

  1. A Szakszervezet Alapszabályában foglaltakat betartani.
  2. A Szakszervezet céljai érdekében végezni tevékenységét; aktívan részt venni a Szakszervezet tevékenységében.
  3. A tagdíjat a szakszervezet számlájára az SZMSZ-ben meghatározott módon és időben befizetni; a tagdíjfizetési kötelezettség tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül.
  4. Bejelenteni az Elnökségnek vagy az Alapszervezet bármely tisztségviselőjének, ha ellene munkajogi, vagy büntetőeljárás indult.
  5. A Szakszervezet jó hírnevét megőrizni.
  6. A Szakszervezet által nyújtott szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni.
  7. A munkaviszonyuk megszűnéséről vagy megszüntetéséről értesíteni a Szakszervezetet, ha az érintett munkáltatónál munkahelyi Alapszervezet működik.