Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete

+36 (30) 304 5690 info@mcdsz.hu Személyes adatlapom Online Tanfolyam

Az új stratégia

Szakszervezet - az új stratégiaÚj stratégia — A megújulás

A Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete (MCDSz) 2014. május 30-i Kongresszusán új stratégiát fogadott el Szakszervezet 4.0 névvel, melynek célja a tagjai aktivitásán alapuló és érdekeit hatékonyan védő önkéntes egyesülés megerősítése.

A megújulás egyik legfontosabb eleme az eredeti, az alapításkori alapelvekhez való visszatérés, mindezt úgy, hogy a jelen kor kihívásaira adjon megfelelő válaszokat. Éppen ezért az MCDSz nagyon fontosnak tartja, hogy a kollektív gondolkodásmód, a közösségi fellépés és az ezekből következő kollektív béralku tudatos gyakorlása kulturálisan is beletartozzon a magyar társadalom lelkületébe, ezért meggyőződésünk, hogy alapjaiban kell új identitást teremteni a szakszervezeteknek. Az új stratégia széleskörű elfogadásához mindenekelőtt el kell oszlatni a szakszervezeteket jelenleg körüllengő tévhiteket.

Rendszerváltáskor nem készítették fel az embereket az önállóságra, a kapitalista versennyel járó hátrányokra, arra, hogy senkit sem érdekel különösebben, ha valaki munka nélkül marad. A társadalmunkat nem készítették fel erre a „terepre”, és a többség mai napig sem tanulta meg az igazi alkalmazkodást, annak kultúráját, hogy ebben a világban hogyan boldogulhatnak, közösen!

Ma ugyanis a nagy többség még mindig annak a szociális ellátó rendszer szolgáltatásait kéri számon a szakszervezeteken, amelyet a 1948 és 1989 között bízott rá az akkori hatalom. Ebből is adódik az egyik legnagyobb tévhit, miszerint a szakszervezetek a szocializmusban jöttek létre.

A téves elvárásokon és alapjaiban rossz megközelítésen maguk a szakszervezetek sem változtattak a rendszerváltás óta eltelt két és fél évtized alatt. A munkavállalók nagy árat fizettek ezért: mára a nagy többségük kiszolgáltatott és alulfizetett. A magyar dolgozóktól elvárt teljesítmény minőségben és mennyiségben is világszínvonalú, miközben az életszínvonaluk nem nőtt a huszonöt évvel ezelőtti szinthez képest.

Mit kell tenni azért, hogy ez megváltozzon? Ha eddig rossz úton jártunk, márpedig a tények ezt mutatják, akkor változtatni kell valamin. De min? A megoldás itt van a közelünkben. Nézzük meg, hogy az általunk irigyelt országok munkavállalói mit tettek, tesznek másként életszínvonaluk jobbításáért? Németországban, Ausztriában, Angliában, Franciaországban és a skandináv országokban a szakszervezetek megkerülhetetlen tényezőivé váltak országuk gazdasági döntései és a helyi munkaügyi kapcsolatok tekintetében. Hogyan érték el ezt az állapotot? Összefogással, szolidaritással, profizmussal és ezek eredményeként létrejött függetlenséggel.

De miért nem ilyenek a magyar szakszervezetek? Erre a választ a történelemben találhatjuk meg. A magyar szakszervezetek fejlődésének korszakait – leegyszerűsítve – napjainkig három korszakra bonthatjuk: megalakulásuktól a II. Világháborút követő néhány évig (Szakszervezet 1.0), a szocializmus időszakára (Szakszervezet 2.0), és a rendszerváltástól napjainkig (Szakszervezet 3.0). Ezek megismerése és működésük jellemzőinek elemzése után jutottunk arra a következtetésre, hogy szükség van egy új stratégiára Szakszervezet 4.0 névvel. (Az egyes korszakokon belül természetesen voltak lényeges korszakváltások, amelyeket jelölhetnénk az egyes fő verziók változataként (1.1, 1.2 stb), de nem a történelem részleteinek, hanem az egyes korszakok jellemző összefüggéseinek a feltárása volt a célunk.)

Stratégiánk (Szakszervezet 4.0) célja, hogy az MCDSz egy olyan demokratikus és új szemléletű szervezetet alkosson, amelynek tagjai egyenlő jogok gyakorlása mellett tudatosan vesznek részt a szervezet tevékenységében, nem pedig ügyfélként elhelyezve magukat a szervezetben, a tagdíj fejében szolgáltatásokat várnak el.

Az MCDSz Kongresszusa és tisztségviselői elkötelezettek abban, hogy a magyar munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javítása érdekében megvalósítsák az új stratégiát. Ehhez számítunk minden érdekelt munkavállaló és szakszervezet támogatására, együttműködésére, mert hisszük, hogy közösen meg tudjuk újítani a magyar szakszervezeti mozgalmat.

Azt valljuk, hogy a munkavállalóknak nincs kire vagy mire várniuk, hanem maguknak kell felismerniük, hogy ha egyenként nem tudják megváltoztatni a sorsukat, akkor közösen kell fellépniük.

Tudj meg többet!