Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete

+36 (30) 304 5690 info@mcdsz.hu Személyes adatlapom Online Tanfolyam

Tagdíj

Kivonat az MCDSz Alapszabályából  – IV./3.

A tagdíj mértéke:

Kizárólag a tagdíj mértéke méltányos megállapítása céljára, jogfenntartónak minősül az a tagsági viszony, ahol a tag gyermekgondozási ellátásban részesül (a folyósítás alatti foglalkoztatottságára tekintet nélkül) továbbá – kérelmének elfogadása esetén ‑, aki fizetés nélküli szabadságon van, de a szakszervezeti tagságát ‑ a jogfenntartó tagdíj rendszeres fizetése mellett ‑ fenntartja.

A tagdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljára álláskeresőnek minősül az, akinek munkaviszonya megszűnik, és az illetékes állami munkaügyi központ álláskeresőként nyilvántartásba vette, valamint az, aki még egyáltalán nem rendelkezett munkaviszonnyal élete során.

A nyugdíjas-, a jogfenntartó- vagy álláskereső tagot megilleti a tagsági jogok és a többi taggal azonosan terhelik a tagsági kötelezettségek.