Szállítási Dolgozók Európai Szövetsége – szeminárium

Szállítási Dolgozók Európai Szövetsége2015. árcius 25. és 26.

Összefoglaló a Szállítási Dolgozók Európai Szövetsége kétnapos szemináriumáról

Holland szakszervezeti barátaink meghívására részt vettünk a Szállítási Dolgozók Európai Szövetsége (a továbbiakban: ETF) által, a szállítmányozásban résztvevő munkavállalók kiküldetése és bérezése tárgyban rendezett kétnapos szemináriumon. E két nap rendkívül hasznos volt, mind a begyűjtött információk, mind pedig a külföldi szakszervezetekkel való kapcsolatépítés tekintetében egyaránt. A program számos dologra rávilágított az európai irányelvek és rendeletek alkalmazásával kapcsolatban, így többek között a munkavállalók kiküldetésről szóló irányelv és a rendszeresen, munkavégzés céljából saját országán kívül tartózkodó munkavállalók jogállásáról szóló Róma I. rendelet, továbbá a külföldön tartózkodó munkavállalók egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos irányelvek értelmezéséről és alkalmazásáról kaptunk nagyon hasznos és gyakorlati útmutatást, amelyet a jövőben tagjaink védelme és jogérvényesítése érdekében fogunk tudni hasznosítani.

Az útmutatások megerősítették azon tényt, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a kiküldetésben lévő, vagy rendszeresen külföldön munkát végző gépkocsivezetőnek a minimális bérszintjét annak az országnak a nemzeti jogszabályai, kollektív szerződései, és gyakorlata határozza meg, amelynek a területén a gépkocsivezető kiküldetésben tartózkodik vagy rendszeresen végez munkát.

Az európai irányelvek megfelelő alkalmazásával kapcsolatban kapott útmutatással is felvértezve és az európai partner szakszervezeteinkkel szorosan együttműködve újult erővel kezdjük meg munkánkat a nemzetközi szállítmányozásban részt vevő magyar gépkocsivezetők munkabérével kapcsolatos szabályok érvényesítésében is.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a munkabérek azonnali felzárkóztatása több tisztességes kis- és középvállalkozást ellehetetlenítene, ezért a fokozatos felzárkóztatást támogatjuk, mert fontos a tisztességes verseny fenntartása, de ennek a jelenlegitől jóval magasabb szociális védelem mellett kell megvalósulnia. Álláspontunk szerint viszont a munkabérek európai uniós szintre történő fokozatos felzárkóztatását haladéktalanul meg kell kezdeni, mert a szociális dömping teljesen megfojtja a munkás társadalmat, amelynek gátat, nekünk munkavállalóknak kell közösen, összefogva szabni. Ebben az MCDSz a jövőben is partnere lesz minden munkavállalónak.

A szemináriumon felszólalásomban részletesen kifejtettem a magyar gépkocsivezetők bérrendszerét érintő legfőbb problémákat és visszaéléseket, egyúttal kérve a külföldi szakszervezeti kollégákat azok európai uniós szinten történő hatékony rendezésével kapcsolatos tapasztalataik megosztására és segítségüket a problémák közös megoldásában.

A kétnapos eseményen ETF-es kollégákkal egyeztettünk az MCDSz ETF-hez történő csatlakozásáról, amely folyamatot az illetékes döntéshozó szervünk jóváhagyását követően még várhatólag tavasszal meg is kezdhetjük. A csatlakozási kérelmünk ETF általi elfogadása egy új fejezetet nyithat majd az MCDSz életében, amikor egy újabb szintet lépve, a kor kihívásainak megfelelő tudással és egységesült nemzetközi erővel reagálhatunk majd az újabb hazai jogsértésekre és visszaélésekre.

A szemináriumon több európai szakszervezettel (így pl.: holland, belga, litván, román, bolgár, lengyel, francia) sikerült érdemi és baráti kapcsolatot kiépítenünk, így a jövőben a külföldön munkát végző tagjaink részére hatékonyabb jogi képviseletet és védelmet fogunk tudni biztosítani.

A meghívást és a részvételi lehetőséget ezúton is nagyon köszönjük Johan Van Dijk és Edwin Atema holland kollégáinknak!

Hatvan, 2015. március 27.

Járási Tamás
az MCDSz elnöke