7. A demokratikus működésről

A munkavállalók csak akkor érezhetik magukénak a szakszervezetüket, ha az demokratikusan működik. De mit is jelent ez a gyakorlatban? Egyszerűbb áttekinteni egy ábra segítségével, amely a tagok és a közösségük viszonyát szemlélteti.

Szakszervezeti ismeretek

Egy önkéntes tagságon alapuló szakszervezetben a tagok egyenrangúak. Ez csak akkor valósul meg, ha minden tagnak egyenrangú beleszólása van a szervezetet érintő döntésekbe, és ezt a jogot gyakorolják is. Ugyanakkor a közösség tagjának lenni azt is jelenti, hogy ez a többiekre is érvényes, ez önként vállalt alávetést jelent. Azaz a közösen képviselt álláspont — például a bérfejlesztés mértékéről — az eltérő vélemények egyeztetésével, a közösségen belül vita során alakul ki.

Ha a beleszólás és az alávetés nincsenek egyensúlyban — például mindenki csak a saját igazát erősíti a többiek érdekeinek figyelmen kívül hagyásával —, az anarchiához vezet.

Ha viszont csak kevesek szólhatnak bele a döntésekbe, és a többségnek csak az alávetés a sorsa, akkor diktatúrával állunk szemben.

A demokráciát azonban nem lehet a mérleg mutatójának egy pontjaként ábrázolni. A beleszólás és alávetés több tényező miatt csak bizonyos sávon belül lehet egyensúlyban. A „Megengedett kitérés” sávját többféleképpen hívhatjuk.

  1. Az első az egyén tűrőképessége. Ez mindannyiunk esetében más és más. Van, aki jobban tűri, ha helyette döntenek bizonyos dolgokban, csak, ne zaklassák folyton, és van, aki igényt tart arra, hogy mindig elmondhassa véleményét, befolyásolva ezzel a környezetét. A Te tűrőképességedet az határozza meg, hogy a saját elképzeléseid és a szervezet által képviselt álláspont eltéréseit még el tudod-e fogadni, vagy sem.
  2. A környezetünkkel szemben a tűrőképességünk határáig vagyunk bizalommal. Például, ha a véleményed egy adott dologról jelentősen eltér a szervezet által képviselt állásponttól, akkor a bizalmad megrendülhet. A bizalom megtartásának egyedüli módja, csak a folyamatos információcsere lehet. Azaz akkor jársz el megfelelően, ha egyrészt kifejted az álláspontod és érvekkel is alátámasztod, illetve meghallgatod, hogy a szervezet miért képviseli azt, amit és miért. Valószínűleg az eszmecsere során változni fog egyikőtök, vagy mindkettőtök véleménye, ezzel együtt a bizalom is helyreállhat.
  3. A még megengedett kitéréshez kapcsolódó harmadik fogalom az aktív részvétel, ami egyben ellenőrzést is jelent. Ez azért fontos, mert a demokratikus működést csak a tagok aktív részvétele biztosítja. Ennek hiánya a két szélsőérték felé (anarchia, diktatúra) billentheti a mérleget, ami súlyos működési zavarokhoz vezethet.

Ahhoz, hogy bármely közösség, mint például egy szakszervezet demokratikusan működjön, feltétlen szükség van az érintettek aktivitására, mert ez az alapja a tagok együttműködéséhez elengedhetetlen bizalomnak.