Életbiztosítás

Légy biztosított napi 23 Ft-ért, mert Téged is bármikor, bárhol érhet baleset!

A Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete (MCDSz) szerződést kötött az UNION Biztosító ZRt.-vel annak érdekében, hogy a Tagjai részére egy rendkívül kedvező – már napi 23 Ft-ért! – biztosítási lehetőséget tudjon nyújtani baleset- és életbiztosítás megkötésére.

A szerződés alapján a biztosítási védelem kiterjed a munkaidőre, illetve azon kívül is, a nap 24 órájára, és a világ összes országára! A szakszervezeti tagok családtagjai – hozzátartozói alapon – is beléphetnek a biztosításba.

Biztosítottak életkora:

  • az 1. variáció esetében a szerző­désbe való belépéskor legalább 1 és legfeljebb 70 év lehet. A biztosító kockázatviselése a biztosított 71. életévének betöltésének napjával megszűnik.
  • a 2. és 3. variáció esetében a szerző­désbe való belépéskor legalább 16 és legfeljebb 70 év lehet. A biztosító kockázatviselése a biztosított 71. életévének betöltésének napjával megszűnik.

Biztosítottak köre:

  • a szerződő szakszervezetbe tömörült multinacionális cégek dolgozói és családtagjaik.

Családtag definicíója:

  • együtt élő házas/élettárs; saját vagy együtt élő nevelt vagy örökbefogadott kiskorú gyermek – csak az 1. variáció szerinti biztosítási fedezet köthető a részére.

Biztosítás területi hatálya:

  • az egész világ.

Biztosítás időbeli hatálya:

  • a nap 24 órája.

Közlekedési baleset:

  • olyan baleset, amely közúton, illetve közúton kívül a közúti járművezetésre vonatkozó szabályok megsértésével összefüggésben, továbbá közforgalmú közlekedési eszközökön következett be. Jelen szempontból nem számít közlekedési balesetnek a biztosított gyalogost ért olyan baleset, melynek bekövetkezténél semmilyen mozgó jármű nem hatott közre, továbbá a kerékpárosként érő olyan baleset, amelyben más jármű, vagy gyalogos nem hatott közre, a jármű utasát ért olyan baleset, amely nem a jármű haladása közben, illetve megállásával összefüggésben következett be. A szolgáltatás feltétele a hatósági eljárásról készült iratok másolata.

Várakozási idő:

  • A biztosító a nem baleseti szolgáltatások vonatkozásában a kockázatviselés kezdetétől számított egy hónap várakozási időt köt ki.
  • A szerződésbe a tartam alatt újonnan belépőkre a tag vagy hozzátartozójának nyilvántartásba vételét követő naptól számított egy hónap várakozási időt köt ki a biztosító a nem baleseti szolgáltatásokra.

Díj nem fizetés:

  • Ha a tag vagy annak hozzátartozója (tehát az érintett) az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg, az MCDSz az érintettet részére 30 napos, az esedékesség napjától automatikusan induló póthatáridőt biztosít. Ha a póthatáridő is eredménytelenül telik el, úgy a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik.

A megkötött szerződés alapján ez egy olyan biztosítási csomag, amely több, mint 10 szolgáltatást nyújt Tagjainak a balesetből származó sérülés, vagy annál súlyosabb egészségkárosodás után, ezen kívül halál esetére is.

A biztosítási védelem a regisztrálást követő hónap 1. napjától kezdődik.

Biztosítási szolgáltatásunk három csomagot kínál minden MCDSz-es Tag részére az alábbiak szerint:

Biztosítási szolgáltatás igénylésének a feltételei és az igénylés menete:

1.      Szükséges, hogy az igénylő vagy annak hozzátartozója az MCDSz-ben tagsági viszonnyal rendelkezzen. (Belépési Nyilatkozat)

2.      Az igényléshez értelemszerűen ki kell tölteni egy Adatlapot és be kell küldeni az MCDSz Központjába. (UNION Adatlap)

3.      A biztosítási szolgáltatás költségeit fedező plusz tagdíj kizárólag átutalással fizethető meg havonta. Ehhez állandó átutalási megbízást kell adni a Banknak, amelyről az igazolást az Union Adatlap mellé csatolni kell és azzal együtt kell leadni az MCDSz Központjában.

4.      A biztosítási szolgáltatás költségeit fedező plusz tagdíjat legkésőbb a tárgyhónap 12. napjáig (illetve csatlakozáskor a szolgáltatás regisztrációjától számított 3 napon belül) kell a 3. pontban foglaltak szerint átutalással megfizetni. Közleményként a biztosított nevét és a „plusz tagdíj” jeligét kell feltüntetni. A biztosítási szolgáltatás költségeit fedező plusz tagdíjat az MCDSz számlájára kell befizetni.

Kizárólag a fenti feltételek hiánytalan teljesítése esetén lesz aktív a biztosítási szolgáltatás. Bármelyik feltétel teljesítésének elmaradása esetén nem aktiválódik a szolgáltatás.


Igényléshez és részletes tájékoztatóért érdeklődj az mcdsz@mcdsz.hu email címen, vagy telefonon a +36-30- 304-56- 90 mobilszámon.

MCDSz Csapat

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy mindig értesülhess a legfrissebb híreinkről, szolgáltatásainkról.

© Copyright 2016. Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Minden jog fenttartva.

Weboldal készítés