A tagok jogai és kötelezettségei

 1. A szakszervezeti gyűléseken, döntéshozó fórumokon részt venni; az Alapszabály és az SZMSZ-ben meghatározott módon és számban arra küldötteket delegálni és visszahívni.
 2. A testületi üléseken illetve azokon kívül is az ügyrendben meghatározott módon javaslatot tenni; álláspontját, véleményét a Szakszervezet bármely fórumán kifejteni, kisebbségi véleményét a döntés után is képviselni és a tagság, valamint a testületek tudomására hozni.
 3. Személyesen, vagy választott képviselő útján részt vehet a szakszervezeti feladatok, állásfoglalások, döntések kialakításában, megvalósításában, azok végrehajtásának ellenőrzésében, értékelésében; az üléseken szavazati jogát gyakorolhatja az ügyrendben és az Alapszabályban meghatározott módon.
 4. Minden tag bármely tisztségre jelölhető, jelölhet, választható és választhat.
 5. Mások személyes adatainak kivételével a Szakszervezet dokumentumaiba képviselő útján betekinthet, amelyet az Elnökség előzetes, írásos értesítését (20 nap) követően tehet meg.
 6. A munkaviszonnyal kapcsolatos ügyekben jogi képviseletet kérhet.
 7. Az Alapszabály módosítását és a tisztségviselők visszahívását – egyénileg vagy kollektívan – kezdeményezheti; a kezdeményezés alapján szükséges eljárást meg kell indítani, ha azt a választásra jogosult szakszervezeti tagok legalább 30%-a írásban kéri.
 8. A szakszervezeti tag a Szakszervezetben végzett munkájáért kitüntetésben, vagy más erkölcsi, anyagi elismerésben részesíthető a Szervezeti és Működési Szabályzat illetve a szakszervezeti testületi szabályozása alapján.
 9. A Szakszervezet tagja szakszervezeti juttatásokat, szociális helyzetétől függő segélyt igényelhet. Igénybe veheti a Szakszervezet által biztosított szolgáltatásokat, ingyenesen vagy a tagok mindegyikére érvényes, előre megállapított térítés ellenében.
 10. Nyilatkozni arról, hogy az ellene indult eljárásban kér e jogi képviseletet a Szakszervezettől.
 1. A Szakszervezet Alapszabályában foglaltakat betartani.
 2. A Szakszervezet céljai érdekében végezni tevékenységét; aktívan részt venni a Szakszervezet tevékenységében.
 3. A tagdíjat a szakszervezet számlájára az SZMSZ-ben meghatározott módon és időben befizetni; a tagdíjfizetési kötelezettség tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül.
 4. Bejelenteni az Elnökségnek vagy az Alapszervezet bármely tisztségviselőjének, ha ellene munkajogi, vagy büntetőeljárás indult.
 5. A Szakszervezet jó hírnevét megőrizni.
 6. A Szakszervezet által nyújtott szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni.
 7. A munkaviszonyuk megszűnéséről vagy megszüntetéséről értesíteni a Szakszervezetet, ha az érintett munkáltatónál munkahelyi Alapszervezet működik.

Kivonat az MCDSz Alapszabályából  – IV./3.

A tagdíj mértéke:

 • A munkaviszonyban álló tagok tagdíja a havi bruttó kereset (táppénz idején a táppénz) 1%-a.
 • A nyugdíjasok és jogfenntartók tagdíja a mindenkori havi bruttó minimálbér 0,5%-a.
 • Álláskeresők és diákok tagdíja havi 300 Ft. E kategóriába tartozik minden olyan személy is, aki korábban nem rendelkezett munkaviszonnyal
 • Az alapszervezet a fentiektől eltérően is megállapíthatja a tagdíj mértékét a saját tagjaira vonatkozóan, melynek feltétele, hogy az egyéni alapszervezeti tagdíj mértéke nem lehet alacsonyabb a központilag megállapított tagdíj mértékénél, azaz a bruttó kereset 1%-ánál.

Kizárólag a tagdíj mértéke méltányos megállapítása céljára, jogfenntartónak minősül az a tagsági viszony, ahol a tag gyermekgondozási ellátásban részesül (a folyósítás alatti foglalkoztatottságára tekintet nélkül) továbbá – kérelmének elfogadása esetén ‑, aki fizetés nélküli szabadságon van, de a szakszervezeti tagságát ‑ a jogfenntartó tagdíj rendszeres fizetése mellett ‑ fenntartja.

A tagdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljára álláskeresőnek minősül az, akinek munkaviszonya megszűnik, és az illetékes állami munkaügyi központ álláskeresőként nyilvántartásba vette, valamint az, aki még egyáltalán nem rendelkezett munkaviszonnyal élete során.

A nyugdíjas-, a jogfenntartó- vagy álláskereső tagot megilleti a tagsági jogok és a többi taggal azonosan terhelik a tagsági kötelezettségek.

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy mindig értesülhess a legfrissebb híreinkről, szolgáltatásainkról.

© Copyright 2016. Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Minden jog fenttartva.

Weboldal készítés