Kollektív Szerződés

Az egyenrangú partnerkapcsolat legjobb bizonyítéka, és leghatékonyabb megnyilvánulása, amikor a munkáltató és a cégnél működő szakszervezet kollektív szerződést köt.

A munkaerőpiacon két lényeges érdek jelenik meg: a munkavállalók és a munkáltatók érdeke. A két önálló szereplő egymással függő viszonyban van, annak ellenére, hogy többségében ellentétes érdekeket hordoznak. Viszont hosszabb távon érdekeik érvényesítésére csak akkor képesek, ha kölcsönös függőségüket felismerve érdekeiket összeegyeztetik. Az érdekek összeegyeztetésének törvényi lehetősége, hogy a felek (mint a munkavállalói kollektíva és a munkáltatók) egymással kollektív tárgyalásokat folytathatnak, amely eredményeként kollektív megállapodások, szerződések jöhetnek létre.

A Munka Törvénykönyve tartalmazza a munkaviszonyra vonatkozó alapvető szabályokat, azonban a munkáltatóknak és a szakszervezeteknek lehetőségük van más, helyi illetve speciális kérdéseket is szabályozni kollektív szerződésben. Kollektív szerződést köthet a hatályos jogszabályok alapján a szakszervezet és a munkáltató, a munkavállaló egyénileg nem.

E szerződés legnagyobb előnye az egyéni munkaszerződéssel szemben, hogy a munkavállalók és a munkáltatók viszonyát érintő fontos kérdéseket (mint pl. a bér, a munkafeltételek, munkakörülmények, foglalkoztatás szabályai stb.) egységesíti, és az alku nem a kiszolgáltatott pozícióban lévő egyénre, a munkavállalóra, hanem annak érdekképviseletére, a szakszervezetre hárul, ezzel csökkentve az egyén kockázatát. Emellett a szerződés kiválóan alkalmas arra, hogy a sokszor fennálló munkavállalói és munkáltatói érdekellentéteket feloldja, azaz egy konfliktusos helyzetet próbál tárgyalás útján, szerződés formájában rendezni. Legfontosabb célja a munkabéke fenntartása úgy, hogy a szakszervezet és a munkáltató egyetértésben szabályozzák az egymás közti viszonyukat, illetve a munkaviszonyra vonatkozó, Mt.-től eltérő szabályokat egyaránt.

Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete célja, hogy minden olyan munkáltatónál, ahol a szerződés megkötésnek feltételeit tagjai támogatásából teljesíteni tudja, ott kollektív szerződés jöjjön létre, amelyhez felkészült szakmai hátterét minden alapszervezete részére biztosít.

A kollektív szerződés szabályozhatja például:

 • a munkaviszony létesítésével kapcsolatos egyéb szabályokat (pl. előnyben részesíteni a korábban elküldött személyeket felvételnél),
 • munkabér kifizetésével kapcsolatos szabályokat (pl. előleg felvétele),
 • a pótlékok mértékét (pl. a túlóra pótlék megemelése),
 • a próbaidő tartamát,
 • a felmondással kapcsolatos egyéb szabályokat (mi minősül helyben lényeges kötelezettségszegésnek),
 • a végkielégítés és a szabadság mértékét,
 • a próbaidő tartamát,
 • a munkaidővel kapcsolatos szabályokat (munkaidő-keret, munkaidő-beosztás, munkaközi szünet stb.),
 • a munkavállalói és munkáltatói kártérítés nagyságát,
 • hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását.

 A kollektív szerződés előnyei a munkavállalóra nézve:

 1. Az alku nem az egyénre, hanem a szakszervezeti képviseletre hárul, ezzel csökken az egyén kockázata, mert nem neki kell a munkaviszonnyal kapcsolatban konfliktust vállalnia.
 2. Törvényi szabályoktól való eltérésre lehetőséget biztosít.
 3. Védi a munkáltatóval szemben a gyengébb pozícióban lévő munkavállalókat.
 4. Többletjogosultságot biztosít a munkavállalók részére (pl. pótlékok mértékének megemelése).
 5. A törvényekben nem szabályozott kérdések részletes leszabályozására lehetőséget biztosít.

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy értesülhess legfrissebb híreinkről, szolgáltatásainkról.

Elérhetőségünk

© Copyright 2016. Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Minden jog fenttartva.

Weboldal készítés