Tartozz közénk!

Alapszervezetként csatlakozunk

Bármely, az adott munkáltatóval munkaviszonyban álló legalább három munkavállaló (ennél több is lehet, viszont kevesebb nem) hozhat létre MCDSz-es alapszervezetet a Központ által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványok pontos és helyes kitöltésével, azután a Központunkba történő eljuttatásával. Alapszervezet létrehozásával kapcsolatos igény az elérhetőségeink bármelyikén jelezhető. Az igény jelzését követően kollégánk felveszi a kapcsolatot és tájékoztatást illetve segítséget nyújt az alapszervezet létrehozásával kapcsolatban.

 1. A Szakszervezet alapegysége az alapszervezet.
 2. Azonos munkáltató munkaszervezetében, vagy a szakszervezeti tagsággal rendelkező multinacionális munkáltatók magyarországi működése területe (település, megye, régió) szerinti területi alapon, vagy azonos foglalkoztatási körbe tartozó tagok közös érdekeik képviseletére Alapszervezet létrehozását kezdeményezhetik.
 3. Alapszervezet legalább három taggal hozható létre, illetve működtethető.
 4. Alapszervezet létrehozásáról, összevonásáról, szétválásáról és feloszlatásáról az Elnökség az érintett tagok javaslatára, illetve véleményének meghallgatása után dönt.
 5. Egy munkáltatói munkaszervezeten belül vagy azonos területen (településen, megyében, régióban) vagy foglalkozási ágon belül két vagy több Alapszervezet az Elnökség egyetértésével hozható létre.
 6. Az Alapszervezet nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel.

Egyénileg csatlakozok

A szakszervezetbe az Alapszabályunkban foglaltak elfogadásával, majd a Belépési Nyilatkozat pontos és helyes kitöltésével, azután a Központunkba történő eljuttatásával lehet belépni. Levelezési címünket megtalálod a belépési nyilatkozaton.

 1. A Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete tagja lehet minden olyan természetes személy, aki alapító tag vagy az Elnökséghez benyújtott írásos belépési nyilatkozatot tesz, elfogadja a Szakszervezet céljait és magára kötelezőnek ismeri el Alapszabályát, vállalja, hogy meghatározott szervezeti egységben végzi tevékenységét, eleget tesz a mindenkori tagsági díj fizetési kötelezettségének, és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai a szakszervezeti nyilvántartásba kerüljenek.
 2. A belépésnek nem feltétele a magyarországi munkáltatónak minősülő multinacionális vállalkozással vagy más munkáltatóval fennálló munkaviszony.
 3. A Szakszervezetbe való be- és kilépés önkéntes.
 4. Belépni kívánó személyek esetében minden belépett személy automatikusan a Centrum Alapszervezet nevezetű Alapszervezet tagjává válik, kivételt képez ez alól azon munkaszervezet, ahol már törvényes MCDSz-es Alapszervezet működik, mivel ebben az esetben a belépő személy (munkavállaló) annak az Alapszervezetnek lesz a tagja, amelyik már működik a munkáltatójánál. Ez utóbbi szabály a munkahelyváltás esetére is vonatkozik.
 5. A tagsági jogok és kötelezettségek minden tag tekintetében egyenlők, az Alapszervezet működési körétől függetlenül.
 6. Kizárólag a tagdíj mértéke méltányos megállapítása céljára, jogfenntartónak minősül az a tagsági viszony, ahol a tag gyermekgondozási ellátásban részesül (a folyósítás alatti foglalkoztatottságára tekintet nélkül) továbbá – kérelmének elfogadása esetén ‑, aki fizetés nélküli szabadságon van, de a szakszervezeti tagságát ‑ a jogfenntartó tagdíj rendszeres fizetése mellett ‑ fenntartja.
 7. A tagdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljára álláskeresőnek minősül az, akinek munkaviszonya megszűnik, és az illetékes állami munkaügyi központ álláskeresőként nyilvántartásba vette, valamint az, aki még egyáltalán nem rendelkezett munkaviszonnyal élete során. A nyugdíjas-, a jogfenntartó- vagy álláskereső tagot megilletik a tagsági jogok és a többi taggal azonosan terhelik a tagsági kötelezettségek.
 8. A Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete tagja egy időben más érdekvédelmi szervezet, szakszervezet tagja is lehet, de nem tölthet be tisztséget más szakszervezetben. A Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezetén belül egy tag egyidejűleg csak egyetlen Alapszervezet tagja lehet.
 9. Az MCDSz hivatalos belépési és kilépési nyilatkozattal rendelkezik. A Szakszervezetben tagsági jogviszony létesítése és megszüntetése kizárólag a Szakszervezet hivatalos formanyomtatványainak kitöltésével, majd annak a Szakszervezetbe történő eljuttatásával lehetséges.

Mikuláscsomag, nőnapi virág, és egyéb kirándulások véleményünk szerint elég szerény szálon kapcsolódnak a valós érdekvédelemhez, ezért szakszervezetünk felhagy a kifejezetten szolgáltató jellegű szakszervezet építésével. Az MCDSz elszánta magát arra, hogy levetkőzze a hazai rossz szakszervezet-ideológiai ballasztot. Meggyőződésünk, hogy alapjaiban kell új identitást teremteni a szakszervezeteknek. Stratégiánk alapján olyan szakszervezetet építünk, amelynek legfontosabb célja a szolidaritáson, a szakértelmen és a függetlenségen alapuló érdekvédelem megvalósítása. Célunk, hogy professzionális és hatékony szervezetté váljunk, ezért önmagukért felelős tagok által létrehozott független szakszervezetként egyesítjük erőforrásainkat és azt maradéktalanul az érdekvédelemre és az ahhoz elengedhetetlen szervezetfejlesztésre koncentráljuk, így:

 • a tagok öntudatosítására, a szolidaritási hajlandóság megerősítésére,
 • a tisztségviselők felkészítésére, tudásának bővítésére,
 • a munkáltatókkal történő egyenrangú partneri viszonyt biztosító szakértelem és
 • nyomásgyakorló képesség megteremtésére,
 • a szervezet gazdasági függetlenségére,
 • a szolidaritás elvét követve és az összefogás adta előnyök alapján a tagoknak nyújtandó és a valós érdekeiket támogató szolgáltatásokra (pl.: munkavállalói felelősség- és jogvédelmi biztosítás).

Ha az e szellemben szerveződő és tevékenykedő érdekvédelmi közösségünkhöz szeretnél tartozni, előtte

jobb, ha tudod!

 • Nem szolgáltató szervezetet, hanem érdekvédelmi szervezetet építünk.
 • Elvárjuk a tagi aktivitást és a türelmet.
 • Elvárjuk a közreműködést a szervezésben és a helyi kollektív problémák feltárásában és Központunk felé történő közvetítésében.
 • Csak annál a munkáltatónál folytatunk kollektív érdekvédelmi tevékenységet (béralku, kollektív szerződéskötés), ahol az MCDSz szervezettségi szintje eléri az összmunkavállalói létszám legalább 10 %-át. E mérték eléréséig kizárólag egyéni segítséget nyújtunk és folyamatosan tájékoztatunk, illetve véleményezünk munkáltatói intézkedéseket.
 • Kiemelt hangsúlyt fektetünk tisztségviselőink, aktivistáink szakszervezeti ismeretekkel, szervezési, kommunikációs, munkajogi és bérüggyel kapcsolatos képzésére, ezért elvárjuk a tisztségviselőinktől a képzéseken való részvételt.
 • A helyi alapszervezet megerősítése érdekében a szervezkedés diszkréten, bizalmi alapon történik, ezért tagdíjfizetés kizárólag egyéni (csoportos beszedési megbízás, átutalás) úton történik, semmiképp nem munkáltató általi levonással.

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy értesülhess legfrissebb híreinkről, szolgáltatásainkról.

© Copyright 2016. Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Minden jog fenttartva.

Weboldal készítés